Logo LogoANJ
NeCESS Informacijske re??itve, Kumen 56, Lovrenc na Pohorju :: www.necess.si :: info@necess.si

Pozdravljeni in dobrodo??li na spletnih straneh podjetja NeCESS

V podjetju NeCESS se zavedamo, da je poslovni uspeh rezultat tempa, ki ga zmoremo v poslovnem ??ivljenju. Hiter tempo poslovnega ??ivljenja vam med drugim omogo??amo mi, strokovno in hitro odzivno podjetje informacijskih re??itev.

Visok tempo poslovnega ??ivljenja, specifi??na usmerjenost podjetja ali pa preprosto previsoki stro??ki nam ponavadi ne dovoljujejo svojega lastnega IT oddelka strokovnjakov. Dovolite nam, da vam v podjetju NeCESS ponudimo svoje usluge.

Podjetje NeCESS zdru??uje strokovnjake iz podro??ja administracije sistemov Windows in Linux, na??rtovanja, izgranje in administracije omre??ij ter za????ite. Tako na nivoju omre??nih povezav kot tudi na nivoju operacijskih sistemov. Na??i strokovnjaki se pona??ajo z razli??nimi IT certifikati kot so: Microsoft MCSA, Microsoft MCSE, Cisco CCNA in podobne...

Dovolite nam, da ukrotimo va?? digitalni svet...

Creating solutions for your digital world...
?? 2009 NeCESS, All rigths reserved